Какъв е срокът за изготвяне на цялостен интериорен дизайн и изготвянето на отделна визуализация?

Срокът за изготвяне на един цялостен интериорен проект е строго индивидуален и зависи от много фактори, някои от тях са:
моментната натовареност и заетост на проектантите, насоченост към стил и конкретно задание, архитектурно състояние на обекта към момента на възлагане на проекта, правилна и коректна информация относно бюджет и т.н.
Обикновено един качествено изработен и изпълнен проект отнема между три и пет месеца, но както вече отбелязахме много фактори влияят върху срока на изпълнение.
Срокът за изготвяне на отделна визуализация също не е точно фиксиран, но обикновено е в рамките на пет и петнадесет дни.

2018-09-17T20:45:58+02:00
error: Content is protected !!